HINDI FONTS

ARJUN

CHANAKYA

CHANDINI

KRUTI DEV 010

SUREKH BOLD ITALIC

SUREKH BOLD

SUREKH

KRUTI DEV74

KRUTI DEV 76

KRUTI DEV 80

KRUTI DEV 82

KRUTI DEV 95

KRUTI DEV 180

KRUTI DEV 191

KRUTI DEV 244

KRUTI DEV 246

KRUTI DEV 440

KALAKAR 10 PFM

KALAKAR 10 PFB

KRUTI DEV 640

KRUTI DEV 672

KRUTI DEV 701

KRUTI DEV 712

KRUTI DEV 718

KRUTI DEV 011

MFDEV400

MUGHAL PFM

MUGHAL PFB

POOJA

RICHA

SHUSHA 02

SHUSHA 05

No comments:

Post a Comment

AUTORUN.INF

1. Open Start --> Run --> cmd --> Enter
2. cd\
3. attrib -r -h -s autorun.inf
4. del autorun.inf
5. exit
6. and restart the computer